Luis Seoane no Día das Artes Galegas“Cremos que o que uniformiza diminúe ao ser humano, 
que as diferenzas culturais enriquecen á humanidade.
 Nós queremos axudar a enriquecer
ao mundo coa nosa diferenza.”

Luís Seoane

Comentarios